مسابقات ملی مناظره دانشجویان هر ساله با هدف تقویت و پرورش روحیه حق و حق طلبی و فرهنگ گفت و گوی سازنده، تولید علم و اندیشه و ارائه مطالب علمی جذاب برای دانشجویان برگزار می شود، امسال نیز یازدهمین دوره این مسابقات در دانشگاه های سراسر کشور برگزار می گردد.

تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات به صورت دو به دو و در قالب تیم موافق و مخالف در موضوعات گزاره های انتخابی در حوزه های فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و … با یکدیگر به مناظره و رقابت می پردازند و در نهایت دو تیم برتر این مسابقات به دیدار پایانی راه می یابند.

ساختار مسابقات

 1. ترکیب تیم های مناظره کننده: گروهی است متشکل از چهار عضو دانشجو به همراه یک سرپرست که باید
  عضو هیئت علمی دانشگاه باشد. هر تیم دارای دو عضو مناظره کننده و دو عضو محقق است.
 2. مناظره کنندگان: دو نفر از اعضای تیم مناظرهکننده که در صحنه مناظره بعنوان سخنران حاضر میشوند.
 3. محققان: دو نفر از اعضای تیم مناظره کننده که موظفند منابع، اطلاعات و محتوای لازم برای هر مناظره را در اختیار گروه قرار دهند.
 4. سرپرست گروه: سرپرست گروه عضوی است از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشورکه موظف است اعضای تیم را هدایت و راهبری کند.

ضوابط تیم ها

 1. هر تیم، متشکل از 4 دانشجو و یک سرپرست عضو هیئت علمی است.
 2. اعضای یک تیم میتوانند از رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
 3. ترکیب تیم ها در مقایسه با ترکیب اولیه (در مرحله استانی یا دانشگاهی ) نباید بیش از 50 درصد تغییر کرده باشد.
 4. هر تیم دارای یک سرگروه است (یکی از اعضای تیم 4 نفره) و کلیه ارتباطات دبیرخانه با تیم ها از طریق سرگروه صورت میگیرد.
 5. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است.

فرم ثبت نام یازدهمین دوره مناظرات دانشجویی

فایل زیر را دانلود کنید و بعد از تکمیل از ستون پائین بارگذاری بفرمائید

چنانچه سوالی در خصوص نحوه برگزاری یازدهمین دوره مناظرات دانشجویی داشتید می توانید با شماره 09355938004 ( آقای محمدی ) تماس حاصل نمائید .