• "بازاری به وسعت تمام فارسی زبانان دنیا برای ایجاد فرصت های جدید"

  اگر صاحب کسب و کار و به دنبال افراد با مهارت هستید
  اگر فریلنسر و به دنبال پروژه های مرتبط با مهارت های خود هستید

  ثبت نام کارفرماثبت نام کارجو

شناسایی افراد

بررسی ظرفیت ها و مهارت های فریلنسرها و کارآفرینان و شناسایی فرصت های جدید کسب و کار

آموزش

استعداد سنجی فریلنسرها و ارئه آموزش ها و مشاوره های تخصصی با همکاری کارفرما (توامند سازی)

شبکه سازی

معرفی کارجویان و افراد توانمند به کارآفرینان و برقراری ارتباط با آنها جهت انجام پروژه (اتصال به کارآفرینان)

اشتغال

همکاری در شکل دهی بازار فروش محصولات و خدمات با رویکرد توسعه مشاغل نوین خانگی
(اتصال به بازار)

مزایای طرح برای کارفرما

 • امکان دسترسی به بیش از 1 میلیون نفر فریلنسر

 • امکان کار به صورت پروژه ای با فرد یا گروهی از افراد متخصص

 • بهینه سازی در وقت،زمان و هزینه انجام پروژه ها از طریف برون سپاری

 • امکان دسترسی به بیش از 50 عنوان شغلی فریلنسری و انتخاب مهارت های مختلف

 • امکان شناسایی بازارهای جدید و کمتر شناخته شده به خاطر دسترسی به نیروی کار خارج از محدوده جغرافیایی خود

مزایای طرح برای کارجو

 • محدودیتی برای اینکه باید در زمان و مکان معینی کار کنید نخواهیـد داشت

   

 • محدودیتی برای درآمدتان وجود ندارد و می‌توانید با انجام پروژه‌های بیشتر درآمد بیشتری کسب کنید

   

 • نیازی به اجاره یک مکان برای انجام کار خود ندارید و در خانه و سر کار هم می توانید کارهایتان را انجام دهید

   

 • بین سفارشات کاری و کارفرمایان مختلف حـق انتخـاب دارید

   

 • با تخصـص ، علاقه و خلاقیت بیشتری کارهایتان را انجام می دهید

   

 • آزادی و انعطاف پذیـری بیشتری در برنامه ریزی های خود خواهیـد داشت